doi: 10.17586/2226-1494-2015-15-3-378-386


ELLIPSOMETRY METHOD APPLICATION IN OPTICS OF INHOMOGENEOUS MEDIA

A. N. Gorlyak, I. A. Khramtsovsky, V. M. Solonukha


Read the full article  ';
Article in Russian

For citation: Gorlyak A.N., Khramtsovky I.A., Solonukha V.M.. Ellipsometry method application in optics of inhomogeneous media. Scientific and Technical Journal of Information Technologies, Mechanics and Optics, 2015, vol.15, no. 3, pp. 378–386.

Abstract

Physico-mathematical methods of modeling and measurements of polarization optical characteristics of “inhomogeneous surface layer – inhomogeneous medium” reflective system have been improved based on generalization of the polarized light reflection theory in the Born approximation from inhomogeneous media interface. Theoretical and experimental justification for simultaneous application of multi-angular and scanning ellipsometry methods is given for gradient optics elements in inhomogeneous layer presence on the surface of the optical detail. The measurement of the main ellipsometric parameters – linear reduced polarization azimuth Ψand phase difference Δbetween mutually orthogonal p– and s– components of a reflected polarized light beam – was carried out on a dual-channel installation, in which the scheme of measurements of polarization parameters Ψand Δby balanced (null) ellipsometry method is used in the first channel; the photometric scheme of measurements of parameters Ψand Δby Fourier method of output detection is used in the second channel. Such separation of channels gives the possibility for measuring of polarization parameters of reflected light beam separately and, thereby, improving the accuracy of ellipsometric measurements in relation to observable physical quantity of measurements object.  The values of refractive index n(r) and absorption index k(r) were calculated by axial section of selfoc on the basis of measurements of polarization parameters Ψand Δwith angle of incidence of the light beam φ=45о  within the limits of scanning ellipsometry method and a model of geometrically flat interface of homogeneous media. Empirical data indicated the model incorrectness of the geometrically flat interface for polarization measurements of refractive index distributionn(r) and absorption index k(r) in gradient optical engineering elements. For the reflective system “inhomogeneous surface layer – inhomogeneous medium” the refractive index n(r) change by axial section of an element r is proportional to phase difference Δ(r) between mutually orthogonal components of a reflected light beam. At the same time the linear reduced polarization azimuth Ψ(r) in the section gradient optical element varies slightly. The main proportions for calculation of refractive index nсand thickness dсof superficial layer in each local point r of selfoc are adduced on the basis of the ellipsometry equation, obtained within the framework of the polarized light reflection Born theory. Empirical data of experimental researches make it possible to give quantitative assessment of surface processing quality for optical engineering elements. Elaborated ellipsometric techniques are recommended in technological production of optical base assemblies with gradient and fiber optics elements. 


Keywords: ellipsometry, gradient element, surface layer, refractive index, layer thickness.

References
1. Vasil'eva V.I., Petrovskii G.T., Chernykh V.D., Yagmurov V.Kh. Gibkie regulyarnye elementy dlya
endoskopii [Flexible regular elements for endoscopy]. Opticheskii Zhurnal, 1994, vol. 61, no. 12, pp. 55–57.
2. Arkhipova L.N., Ivashevskii S.N., Karapetyan G.O. et. al. Gradientnaya optika dlya meditsinskikh
endoskopov [Gradient optics for medical endoscopes]. Opticheskii Zhurnal, 1994, vol. 61, no. 12, pp. 51–54.
3. Il'in V.G., Melan'ina T.M., Remizov N.V. Otsenka raspredeleniya pokazatelya prelomleniya pri izmerenii
uglovoi prostranstvennoi chastoty peredachi izobrazheniya v gradanakh [Evaluation of refractive index in the
measurement of the angular spatial frequency of image transmission in gradans]. Optika i Spektroskopiya,
1984, vol. 57, no. 5, pp. 933–936.
4. Il'in V.G., Remizov N.V. Interference measurements of the index profile in image-transmission gradientindex
(grin) elements. Soviet Technical Physics Letters, 1984, vol. 10, no. 1, pp. 44–45.
5. Il'in V.G., Karapetyan G.O., Polyanskii M.N. Measurement of local refractive indices in inhomogeneous media.
Journal of Applied Spectroscopy, 1978, vol. 28, no. 1, pp. 118–120. doi: 10.1007/BF00620186
6. Demidov I.V., Lisitsyn Yu.V., Mikhailov Yu.V., Khramtsovskii I.A. Opredelenie prostranstvennoi chastoty
peredachi izobrazhenii gradientnymi opticheskimi elementami metodami ellipsometrii [Determination of the
spatial frequency of image transmission by gradient optical elements by ellipsometry]. Sbornik Tezisov V
Mezhdunarodnoi Konferentsii Prikladnaya Optika-2002 [Proc. V Int. Conf. on Applied Optics 2002].
St. Petersburg, 2002, vol. 1, p. 156.
7. Zemlyanskii V.S., Gorlyak A.N., Stepanchuk A.A., Khramtsovskii I.A. Ellipsometricheskii metod
tekhnologicheskogo kontrolya elementov lazernoi tekhniki i gradientnoi optiki [Ellipsometry method of
technological control of elements of laser equipment and gradient optics]. Scientific and Technical Journal of
Information Technologies, Mechanics and Optics, 2007, no. 9 (43), pp. 81–87.
8. Il'in V.G., Karapetyan G.O., Remizov N.V. Stekla dlya gradientnoi optiki [Glasses for gradient optics].
Sbornik Tezisov VII Vsesoyuznogo Simpoziuma Opticheskie i Spektral'nye Svoistva Stekol [Proc. VII All-
Union Workshop on Optical and Spectral Properties of the Glass]. Leningrad, 1989, pp. 234–235.
9. Stekloobraznoe Sostoyanie [Glassy State]. Ed. E.A. Porai-Koshitsa. Leningrad, Nauka Publ., 1988, 170 p.
10. Serkov M.M., Kondrat'ev Yu.N. Gradientnye sredy na osnove kvartsoidov [Gradient medium based on
silica]. Fizika i Khimiya Stekla, 1984, vol. 10, no. 1, pp. 160–163.
11. Pshenitsyn V.I., Abaev M.I., Lyzlov N.Yu. Ellipsometriya v Fiziko-Khimicheskikh Issledovaniyakh
[Ellipsometry in the physico-chemical studies]. Leningrad, Khimiya Publ., 1986, 152 p.
12. Khramtsovskii I.A., Pshenitsyn V.I., Kadaner G.I., Kislov A.V. Taking account of the optical characteristics
of a surface layer in determining the reflection and transmission coefficients of transparent dielectrics.
Journal of Applied Spectroscopy, 1987, vol. 46, no. 2, pp. 191–196. doi: 10.1007/BF00665563
13. Zemlyanskii V.S., Khramtsovskii I.A., Gorlyak A.N., Stepanchuk A.A. Methods of ellipsometric analysis of
polarization optical properties of inhomogeneous surface layers of optoelectronics elements. Optics and
Spectroscopy, 2008, vol. 105, no 2, pp. 320–325. doi: 10.1134/S0030400X08080237
14. Prokopenko V.T., Khramtsovsky I.A., Zemlyansky V.S., Lisitsyn Yu.V., Sekarin K.G. Ellipsometriya
opticheskikh soedinenii elementov optoelektroniki [Ellipsometry of optical connections optoelectronics elements].
Izv. vuzov. Priborostroenie, 2008, vol. 51, no. 10, pp. 57–65.
15. Lyubinskaya R.I., Mardezhov A.S., Shvets V.A. Issledovanie neodnorodnykh struktur s ispol'zovaniem
immersionnykh ellipsometricheskikh izmerenii [Study of inhomogeneous structures using immersion
ellipsometry measurements]. Ellipsometriya: Teoriya, Metody, Prilozhenie [Ellipsometry: Theory, Methods,
Application] / Ed. A.V. Rzhanov, L.A. Il'in. Novosibirsk, Nauka Publ., 1987, pp. 59–67.
16. Gainer A.V., Surdutovich G.I. O kriteriyakh sherokhovatosti i neodnorodnosti poverkhnostnogo sloya
obraztsov pri ellipsometricheskikh izmereniyakh [On criteria of roughness and heterogeneity of the surface
layer of the samples at the ellipsometric measurements]. Ellipsometriya: Teoriya, Metody, Prilozhenie
[Ellipsometry: Theory, Methods, Application] / Ed. A.V. Rzhanov, L.A. Il'in. Novosibirsk, Nauka
Publ., 1987, pp. 50–53.
17. Mardezhov A.S., Shvets V.A. K voprosu interpretatsii rezul'tatov ellipsometricheskikh izmerenii [On the
question of the interpretation of the results of ellipsometric measurements]. Ellipsometriya: Teoriya, Metody,
Prilozhenie [Ellipsometry: Theory, Methods, Application] / Ed. A.V. Rzhanov, L.A. Il'in. Novosibirsk, Nauka
Publ., 1987, pp. 83–86.
18. Golyak A.N., Cramtsovsky I.A. The ellipcometry of the roug suface on an inhomogeneous substrate. Proc. of
4th Int. Conf. on Spectroscopic Ellipsometry, ICSE 4. Stockholm, Sweden, 2007, p. 74.
19. Gorlyak A.N., Khramtsovskij I.A. Diagnostics of the physicochemical state of the surface of optoelecronics
elements by ellipsometry method. Proc. of 5th Workshop Ellipsometry. Zweibruecken, Germany, 2009, p. 63.
20. Gorlyak A.N., Кhramtsovsky I.A. Research of the optical characteristics of surface layers by methods of an
ellipsometry and of the resonance excitation of waveguide modes. Proc. 6th Int. Conf. on Spectroscopic
Ellisometry, ICSE VI. Kyoto, Japan, 2013, p. 195.
21. Maslov V.P., Odarich V.A. Ellipsometricheskie issledovaniya mekhanicheski polirovannykh obraztsov
nekotorykh opticheskikh stekol [Ellipsometric studies mechanically polished samples of some optical glasses].
Optiko-Mekhanicheskaya Promyshlennost', 1983, no. 3, pp. 60–61.
22. Alekseev S.A., Gorlyak A.N., Prokopenko V.T., Sukhorukova M.V., Ustinov S.N., Fen Li Shuan.
Avtomaticheskii spektral'nyi ellipsometr [Automatic spectral ellipsometer]. Pribory i Tekhnika
Eksperimenta, 1996, no. 3, p. 166.
23. Algazin Yu.B., Ioshchenko N.N., Leonenko A.F., Pan'kin V.G., Rykhlitskii S.V., Svitashev K.K. Lazernyi
fotoelektricheskii ellipsometr LEF-3M-1 [Laser photoelectric ellipsometer LEF-3M-1]. Pribory i Tekhnika
Eksperimenta, 1987, no 6, p. 204.
24. Azzam R.M.A. Direct relation between Fresnnel's interface reflection coefficients for the parallel and perpendicular
polarizations. Journal of the Optical Society of America, 1979, vol. 69, no. 7, pp. 1007–1016.
25. Pshenitsyn V.I., Khramtsovskii I.A., Krylova N.A., Podsekaev A.V., Turkboev A. Ellipsometriya
otrazhayushchei sistemy "neodnorodnyi sloi – neodnorodnaya podlozhka" [Ellipsometry reflective of the
"inhomogeneous layer – inhomogeneous substrate"]. Metody Prikladnoi Matematiki v Transportnykh
Sistemakh [Methods of Applied Mathematics in Transport Systems] / Ed. Yu.M. Kulibanov. St. Petersburg,
GUVK Publ., 2000, no. 3, pp. 32–37.
26. Gorlyak A.N., Solonukha V.M., Khramtsovsky I.A. Primenenie metoda sektsionirovaniya v ellipsometrii
neodnorodnykh otrazhayushchikh sistem [Sectioning method application at ellipsometry of inhomogeneous
reflection systems]. Scientific and Technical Journal of Information Technologies, Mechanics and Optics,
2014, no. 3 (91), pp. 24–29.


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License
Copyright 2001-2024 ©
Scientific and Technical Journal
of Information Technologies, Mechanics and Optics.
All rights reserved.

Яндекс.Метрика