Nesgovorova Yuliya

Work place: Saint Petersburg National Research University of Information Technologies, Mechanics and Optics
Post: student
E-mail: yulyanesgovorova@yandex.ru
Tsurkan M. V., Kudryavtsev I., Serebryakova M., Nesgovorova Y., Trulyov A., Nazarova I., Smolyanskaya O. A., Nazarov P., Polevshchikov A. RADIATION INFLUENCE IN THE RANGE OF 0.05 ÷ 2 THZ ON MITOCHONDRIAL MEMBRANE POTENTIAL
The article was published in issue 4, volume 13, 2013
Copyright 2001-2022 ©
Scientific and Technical Journal
of Information Technologies, Mechanics and Optics.
All rights reserved.

Яндекс.Метрика